ANBI goedgekeurde instelling

Fiscaal nummer: 8048.98.492

STAAT VAN BATEN EN LASTEN “DE KOETSEWAGEN” 2018

BATEN 2017 2018
Donaties particulier 1.245 1.575
Donaties bedrijven 50 75
Donaties t.b.v. lampen Eva 500
Donaties Eva
Donatie Lieuwe Stienstra fonds 3.100
Verhuur koetsen ----- -----
Verkoop koetsen 275
Rentes 10 3
Tocht bestuur 385
________________________________________ ______________________
Negatief saldo 1.452 1.585
________________________________________ ______________________
LASTEN
Onderhoud
Stalling en transport 700 700
Transport anders dan onderhoud
Donateursblad 319 273
Bankkosten 125 126
Taxatie postkoets 348
Advertentiekosten 36
Kantoorbenodigheden ------ -----
Internet webhosting 115
Aankoop lampen 900
Aankoop lijkkoetsen 3.600
Onderhoudskosten 488
Reservering Eva 1.250
Reservering stof Kerkbrik 400
Reservering glas DODO 375
Reservering veren Blauwe 500
Positief saldo
________________________________________ ______________________
3.142 7.113