Stichting de Koetsewagen

_____________________________________________________________

Stichting tot het in stand houden van rijdende
rijtuigen in Groningen

Open dag


Opendag stichting de Koetsewagen op Nienoord 12-16.00 uur
20 april 2024 op de binnenplaats van het Depot
achter de Borg
, buiten de gracht.De Stalhouders
waar u onze koetsen kunt huren:

Dhr Prins
Stalhouderij Biessum
De Ransel 1
9931 BT Delfzijl
tel: 0596-614680
www.manegedelfzijl.nl

Bij beide onderstaande films reden een aantal koetsen mee van de Stichting De koetsewagen.

28 augustus 2022: Bommen berend, historische koetsentocht


Fraeylemakoetsentocht, 3 september 2022Stichting De Koetsewagen
  • Restaureert Rijtuigen
  • Ondersteunt stalhouderijen
  • Bevordert het gebruik van rijtuigen

Voor meer inforatie over de doelstelling Klik hier: Uitleg doelstelling

De rijtuigen worden gebruikt voor:

  1. Optochten zoals Koningsdag
  2. 28 Augustus rijtoer
  3. Sint Nicolaas intochten
  4. Idem met koetsen in verscheidene dorpen in de provincie Groningen.
  5. Afstudeerrijtoeren
  6. Bruiloftsstoeten bij trouwerijen.
  7. Individueel gebruik

U kunt ons steunen door donateur te worden: € 20,- per jaar inclusief jaarlijks donateursbulletin

Bank: NL26ABNA0571439896

Stichting De Koetsewagen heeft de ANBI-status; giften zijn onder voorwaarden aftrekbaar voor de belasting; zie www.belastingdienst.nl

Stichting de Koetsewagen

secretariaat:
Lageweg 40   
9843 TJ Grijpskerk
tel: 0594-212702
Opgave als donateur:

naam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Email:


Eventuele opmerkingen:" U kunt ons bereiken per E-mail via: bestuur Stichting de Koetsewagen


Londen in 1901, 1903, koetsen overal!
Zie meer films onderaan de intro- pagina: Halifax 1902, Londen, Parijs, etc.
Ontwerp: J.A.Buiskool