Stichting de Koetsewagen, financieel verslag 2017

 
 
 
 ANBI goedgekeurde instelling

Fiscaal nummer: 8048.98.492

STAAT VAN BATEN EN LASTEN “DE KOETSEWAGEN” 2017

BATEN 2016 2017
Donaties particulier 1.215 1.245
Donaties bedrijven 25 50
Donatie t.b.v. Disselboom
Donaties Eva 2.070
Verhuur koetsen ----- -----
Verkoop koets
Rentes 41 10
Tocht bestuur ------ 385
Negatief saldo 311 1.452
________________________________________ ______________________
3.662 3.142
LASTEN
Onderhoud
Stalling en transport 700 700
Transport anders dan onderhoud
Donateursblad 243 319
Bankkosten 160 125
Taxatie postkoets 348
Kantoorbenodigheden
Internet webhosting 59
Reservering Eva 2.500 1.250
Reservering stof Kerkbrik 400
Positief saldo
________________________________________ ______________________
3.662 3.142